• Anasayfa
  • |
  • Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan  26.11.2021 tarihli ve E-63137251-045.02-74240 sayılı yazıda; 

- Denizyoluyla yapılacak tehlikeli yük taşımacılığı faaliyetinin güvenli, ekonomik, seri, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılması ve denizyoluyla taşınan yüklerin yükleme emniyetinin sağlanması amacıyla hazırlanan Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmeliğin, Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlandığı,

- Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin yürürlükten kaldırıldığı, 

- Buna ek olarak Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin Yönetmeliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olduğu diğer hükümlerinin 1/4/2022 tarihinde yürürlüğe gireceği ve bu tarihe kadar Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin (16 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hariç) yürürlükte olacağı,

ifade edilerek anılan Yönetmeliklerle ilgili olarak Üyelerimizin bilgilendirilmesi istenmektedir. 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

1235_3146_tehlikeli_ydtyeh_yon_eimza.pdf