• Anasayfa
  • |
  • Ticaret Gemilerinin Uyarılması Hk

Ticaret Gemilerinin Uyarılması Hk

           Sayın Üyemiz,

           İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

                    Müdürlüğü'nün 17.05.2018 tarih ve E.39768 sayılı yazısı.

             İlgi yazı ile;

            - Genel Kurmay Başkanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 12.05.2018 tarihli ve 20683-18 sayılı yazısından bahisle, "İNCE İNEBOLU" isimli geminin 10.05.2018 tarihinde saat 23:00 sularında Saleef/Yemen limanının 75 mil açığında su sathının 1,5 mt. üstünden bir roket ile vurulup yara aldığının öğrenildiği, konuyla ilgili olarak; Manama/Bahreyn'de bulunan Birleşik Deniz Gücü Karargahı ve Türkiye'deki Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile derhal irtibat kurulduğu ve yapılan görüşmelerde, adı geçen gemi tarafından olayın AAKKM'ye ve Birleşik Krallık Deniz Ticareti Merkezi (UKMTO) bildirilmediğinin tespit edildiği belirtilerek, Aden Körfezinde seyir icra eden Türk Bayraklı veya Türk Şirketleri tarafından işletilen ticaret gemilerinin; deniz haydutluğu, terörist faaliyetler vb. durumlarla karşılaşmaları halinde, olayın ivedilikle öncelikle AAKKM'ye ve müteakiben UKMTO'ya bildirilmesi konusunda uyarılması hususunun belirtildiği,

            - Bu bağlamda, Aden Körfezinde seyir yapan ve/veya yapacak olan Türk Bayraklı gemiler ile Türk sahipli yabancı bayraklı gemilerin; deniz haydutluğu, terörist faaliyetler vb. durumlarla karşılaşmaları halinde, ivedilikle öncelikle AAKKM'ye [Tel: +90 312 231 91 05, +90 312 232 47 83, +90 312 231 33 74, Faks: +90 312 232 08 23, +90 312 231 29 02, (MCC) Inmarsat C Teleks: 0 583 427 12 23 24, Uydu Tel: M4GAN (Mobilcom): +873 76 41 42 267, Uydu Faks: +873 76 41 42 269, E-mail: trmrcc@udhb.gov.tr, trmcc@udhb.gov.tr] ve müteakiben UKMTO'ya (Tel: +44 (0) 2392 222060,              E-mail: watchkeepers@ukmto.org , info@ukmto.org) bilgi verilmesi gerektiği hususunda sektöre uyarı olarak duyuru yapılması,

bildirilmektedir.

               Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                Saygılarımızla

                                                                                                          

                                                                                                                                    Murat TUNCER

EK: İlgi Yazı Örneği  (2 Sayfa)                                                                                      Genel Sekreter

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                                                           BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                                                - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                                                 - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                                          - TAİS 

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                                                                                                            

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                                  

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                         

- UND

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- KOGAD                                                                                                            

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği                                                   

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği             

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası

- WISTA Türkiye Derneği

     - Gemi Sahibi Firmalar

     - Acenteler

 

295_2028_EK-295.pdf