• Anasayfa
  • |
  • TRANSIT YAKITIN MILLILEŞTIRILMESI

TRANSIT YAKITIN MILLILEŞTIRILMESI

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin 482.maddesinin 3. ve 4.fıkraları gereğince dış seferden dönen gemilerin Türkiye’ye ilk giriş limanından ya da yurt içinde özel antrepolardan almış oldukları transit akaryakıt ve kumanyaları, 3 ay içerisinde yabancı limanlara çıkılmadığı takdirde yine o limanda bulunan gümrük idaresince vergilerin tahsil edilmekte, 3 ay içinde geminin yabancı limanlara çıkmaması halinde bu durumun zorunlu nedenlerden meydana geldiğinin ilgili gümrüğe belgelendirilmesi halinde bu sürenin 3 ay daha uzatılması talebini Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerince değerlendirilmektedir. 23 Mart 2010 tarihinde Odamızda yapılan Gümrük Yönetmeliği toplantısında; Global ekonomik kriz nedeniyle iş bulamayıp kendi ülke limanlarına sığınarak ekonomik krizin süresini geçirmekte olan Türk Bayraklı gemilerde bulunan transit yakıtın millileştirilmesi için verilen 3 aylık sürenin yetmemesi ve uzatma için gösterilen mücbir sebeplerin yeterli kabul görmeme riskinin armatörlerimizi ciddi sıkıntıya düşürebileceği değerlendirilerek üç aylık sürenin sonunda gemilerinin çalışmadığını tevsik ederek ek süre isteyen firmalar ile halen demirde yük bekleyen (laid-up yapan) ve üç aylık süre içersinde olan gemilerin tespit edilmesi istenilmiştir. Konuyla ilgili olarak, gümrük yönetmeliğinin 482.maddesinin 4. fıkrasına göre 3 ay beklemenin sonunda ilave 3 aylık ek süre talep eden (gemilerin çalışmadığı tevsik edilmiş olan) Türk Bayraklı gemilerin ve halen demirde yük bekleyen ve üç aylık süre içersinde olan firmaların Odamıza ivedi olarak bilgi vermelerini rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM : - Web Sayfası - Türk Armatörler Birliği - S/S Gemi Arm. Mot.Taş.Koop. - 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,31,32 No.lu Meslek Komite Üyeleri