• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı : 5082)

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı : 5082)

7 Temmuz 2021 tarihinde Batum'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Anlaşma"nın onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5.maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2.ve 3.maddeleri gereğince karar verilmesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Milletlerarası Anlaşma (Karar Sayısı:5082) 07.01.2022 tarih ve 31712 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Milletlerarası Anlaşma ekli olup, bilgilerinizi arz/rica ederim.

24_117_t_rkiye_cumhuriyeti_ile_g_rcistan_h_k_meti_aras_nda_basitle_tirilmi_g_mr_k_hatt_na_ili_kin_anla_mas_n_n_onaylanmas_hakk_nda_ka.pdf