• Anasayfa
  • |
  • TURKSMD Bilgilendirme Semineri

TURKSMD Bilgilendirme Semineri

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 01.12.2021 tarih ve 5104 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

7 Aralık 2021 Salı günü saat 14.00'de TÜRKSMD Bilgilendirme Semineri'nin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Türk Sinai Mülkiyet Değerleme Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (TÜRKSMD) işbirliğinde gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bahse konu seminerde Türk Patent ve Marka Kurumu'nun bir iştiraki olarak kurulan sınai mülkiyet (marka, patent, faydalı model) haklarıyla ilgili ön araştırma, değerleme ve danışmanlık hizmetleri veren TÜRKSMD'nin faaliyetlerinin anlatılacağı ve webinarın hitamında katılımcıların konu hakkındaki sorularının cevaplandırılacağı bildirilerek, seminere ilişkin programın ekte sunulduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1241_3166_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_odam_za_g_nderilen_01122021_tarihli_yaz_ve_eki.pdf