Ukrayna Notası Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 2628
Konu
Subject
 Ukrayna Notası Hk.

Sayın Üyemiz,

İlgi (a) yazı  ile, Dış İlşk. ve Av.Birl.Gn.Md.’nün ilgi (b) ve (c) yazılarına atıfla ;

- İlgi (b) yazı ekinde bulunan ve bir örneği ilişik Dış İşleri Bakanlığı’nın 14.05.2014 tarih ve 4604071

sayılı yazısı ile Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinden alınan 7 Mayıs 2014 tarihli Nota’da Ukrayna Bakanlar Kurulunun 30 Nisan 2014 tarihinde kabul ettiği Kararnameyle Kırım’da bulunan  27 adet hava ve deniz limanına ilişkin geliş ve kontrol noktalarının geçici olarak kapatıldığı ,

- Dış İşleri Bakanlığı’nın 29.05.2014 tarih ve 4563311 sayılı yazısı ve Nota’da özetle   Ukrayna’nın Kırım Yarımadası kıyılarında seyrüsefer araç ve cihazları üzerindeki kontrolünü kaybettiği; bu çerçevede, Karadeniz ve Azak Denizi’nde  deniz ulaşımının Rus tarafının potansiyel tehdidi altında bulunduğu, olası kazalarda tüm sorumluluğun Rusya Federasyonu’na ait olduğu ve bu bağlamda Ukrayna karasularında hidrografik destek sağlayan devlet kuruluşu “ Ukrhidrografiya ” nın nota ekindeki uyarıyı yayımladığı ,

- İlgi (b) ve (c) yazı ekindeki Nota’da bahsi geçen limanlara sefer düzenlenmesi talebinin gündeme gelmesi halinde Genel Müdürlüklerine bilgi verilmesi hususu bildirilmektedir.

 

EK :İlgi Yazı Örneği ve Ek’leri (5 Sayfa)

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
Saygılarımızla
MURAT TUNCER

GENEL SEKRETER

DAĞITIM                                                                                                 BİLGİ                                                              

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                                   - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                                      - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                                                     

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- T.D.İ. A.Ş.

- İDO A.Ş.

- KOSTBİR

- RODER

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Brokerleri Derneği

- KOSDER

- ROFED

- Balık Müstahsilleri Derneği

- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Gemi Sahipleri

- Acenteler