• Anasayfa
  • |
  • Ukrayna Tarafından Uluslararası Denizcilik Örgütüne İletilen Nota Hk

Ukrayna Tarafından Uluslararası Denizcilik Örgütüne İletilen Nota Hk

                      İlgi yazı ile,

                                                                    

                 - Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinden alınan, Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliği tarafından üye ülkelere iletilmesi amacıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) iletilen nota ve sirkülerinde; geçici olarak işgal altında olan Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol ile ilgili deniz alanlarında, Ukrayna'nın etkin kontrolünün olmamasından kaynaklanan risklere dikkat çekildiğinden bahisle, bu durumun söz konusu bölgede seyrüsefer emniyeti, trafik düzenlemeleri ve arama kurtarma faaliyetleri gibi hususlar bakımından arz ettiği tehlikelere değinildiği,

 

                - Bu bağlamda, Ukrayna tarafından IMO'ya sunulan EK'teki sirküler ve nota'da özellikle; Rusya Federasyonu (RF) tarafından Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol ile ilgili deniz alanlarında denizcilik ile ilgili konuların üstlenildiğinden; seyir emniyeti, gemi sicil/belgelendirme ve gemiadamları sertifikasyonuna ilişkin yürütülen faaliyetlerin Ukrayna yasalarına uygun olmadığı, ISPS Kod kapsamında Kırım'da bulunan limanların Liman Tesisi Güvenlik Planlarının geri çekilmek zorunda kalındığı, bölgeyi ilgilendiren seyir neşriyatlarına (NOTİK Yayınlara) ilişkin olarak RF tarafından tek taraflı olarak yapılan düzeltmelerin çeşitli deniz kazalarına ve olaylarına yol açtığı, yine bölgede RF tarafından tek taraflı yapılan NAVTEX yayınlarının deniz emniyeti bilgilerini etkilediği, söz konusu bölgedeki arama ve kurtarma görevleri kabiliyetlerinin azaldığı ve 15.07.2014 tarihinden sonra bahse konu bölgede RF tarafından veya Rus Klası (RMRS) tarafından denizcilikle ilgili olarak verilen herhangi bir belgenin geçersiz olduğu belirtilmektedir.

                   Ukrayna tarafından IMO kanalıyla sirküle edilen konular EK'te sunulmaktadır.

                   Bilgilerinize arz ve rica ederiz.                                                                                                         Saygılarımızla,                            

                                                                                                                                                                          İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                                                                          Genel Sekreter V.

 

EK: İlgi yazı ve Eki  (10 sayfa)                                                                    

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                                    -Meclis Başkanlık Divanı

-Türk Armatörler Birliği                                                      -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

-S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                            -İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                         -Türk Armatörleri İşverenler Sendikası

-15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30                   -WISTA Türkiye Derneği

 ve 47 No.lu Meslek Grupları Üyeleri

-İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri      

-Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.        

-KOSTBİR

-UND

-UTİKAD

-ROFED         

-S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

-Gemi Brokerleri Derneği                            

-KOSDER

-Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği   

-Gemi Sahibi Firmalar

                       

276_1873_EK_1873.pdf