• Anasayfa
  • |
  • Ukrayna’dan Alınan Notalar Hk.

Ukrayna’dan Alınan Notalar Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 2437
Konu
Subject
 Ukrayna’dan Alınan Notalar Hk.

Sirküler No:  362    / 2014     

 

İlgi: (a) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 26.05.2014

             Tarih ve 656 Sayılı Yazısı                   

        (b) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 26.05.2014

             Tarih ve 657 Sayılı Yazısı

           

Sayın Üyemiz,

İlgi (a) ve (b) yazılarda, Dışişleri Bakanlığı’nca Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz

Ticareti Genel Müdürlüğü’ne iletilen Ukrayna’nın Notalarında;

- Ukrayna Bakanlar Kurulunun 30 Nisan 2014 tarihinde kabul ettiği Kararnameyle Kırım’da bulunan      27 adet hava ve deniz limanına ilişkin geliş ve kontrol noktalarının geçici olarak kapatıldığı ,

- Ukrayna’nın Kırım Yarımadası kıyılarında olası kazalarda sorumluluğun Rusya Federasyonu’na ait olduğu,

hususları bildirilmekte olup ilgi yazılar ve Ek’lerinde daha detaylı bilgilerin yer aldığı Notaların birer örneği Ek’te sunulmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

EK :İlgi (a) ve (b) Yazı Örnekleri (5 Sayfa)    


Saygılarımızla

Murat TUNCER

Genel Sekreter

DAĞITIM                                                                                BİLGİ                                                              

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                                - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                                              

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- T.D.İ. A.Ş.

- İDO A.Ş.

- KOSTBİR

- RODER

- UND

- TÜRKLİM

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Brokerleri Derneği

- Koster Armatörleri Derneği

- KOSDER

- ROFED

- Balık Müstahsilleri Derneği

- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Gemi Sahipleri

- Acenteler