• Anasayfa
  • |
  • YAPISAL EMNIYET VE LOAD LINE KONVANSIYONU ODAKLI YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DENETIM KAMPANYASI

YAPISAL EMNIYET VE LOAD LINE KONVANSIYONU ODAKLI YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DENETIM KAMPANYASI

Türk Loydu ve Lloyd’s Register’in Odamıza ulaşan Haber Notlarında; Paris ve Tokyo MOU Sekreterliklerinin; 1 Eylül 2011 – 30 Kasım 2011 tarihleri arasında 3 ay süresince, Yapısal Emniyet ve Yükleme Sınırı Konvansiyonu’na uygunluğun kontrol edilmesine yönelik Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC) başlatacağı, Vina del Mar Agreement (PSC Kontrolüne Yönelik Latin Amerika Anlaşması) ve Indian Ocean, Mediterranean ve Black Sea MOU üyesi ülkelerin de kampanya süresince aynı rutin uygulamayı izleyeceği, Söz konusu CIC Uygulamasına başlanmasının nedeninin, son 8 yılda yapılan denetimlerde bulunan eksikliklerin (deficiency) ortalama % 15’inin yapısal emniyet ve yükleme sınırı ile ilgili ortaya çıkması olduğu, ayrıca dökme yük gemileri dışındaki gemiler için daha önce yapısal emniyeti ve yükleme sınırı konvansiyonuna genel olarak uygunlukları kapsamında CIC uygulaması yapılmaması olduğu, Bu kampanya sırasında Liman Devleti Kontrolü Denetçilerinin, gemilerde bu kapsamda kullanılan belge ve dokümanlar ile yükleme araçlarını ve bilgisayarlarını, ambar açıklıklarının kapaklarını, geminin teknesini, sızdırmaz bölme ve perdeleri ve Yükleme Sınırı Konvansiyonu ve yapısal bütünlük ile ilgili tüm diğer öğeleri detaylı olarak soruşturacakları, Bu amaçla denetçilerin, yoğunlaştırılmış denetim sırasında birçok maddeyi içeren Ek’te de bir örneği sunulan bir soru bankası kullanacakları, bulunan eksikliklerle ilgili alınacak tedbirlerin, gemi kaptanına bildirilip belirli bir zaman diliminde giderilmesinden, eksiklikler giderilene kadar geminin tutulmasına (detention) kadar varabileceği, Tutulmaların, ilgili MOU’ların web sitesindeki aylık tutulma listelerinde yayımlanacağı, kampanyanın sonuçları ve bulgularının IMO’ya sunulmak üzere MOU’ların Yönetim Kurullarına iletileceği, bildirilmektedir. Bu kapsamda, bahse konu MOU üyesi ülkelere sefer yapan/yapacak gemi sahibi/işleticilerinin, sorun yaşamamalarını teminen yukarıda belirtilen denetim konuları ilgili hazırlıklı olmaları hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Soru Bankası (1 Sayfa) DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - UTİKAD - RODER - UND - TÜRKLİM - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Brokerleri Derneği - Koster Armatörleri Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası - Gemi Mühendisleri Odası - Gemi Sahipleri