Yeni KOBİ Tanımı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen ilgi yazıda; 25 Mayıs 2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete'de "Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler Yönetmeliği'nin "KOBİ'lerin Sınıflandırılması" başlıklı 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle yıllık net satış hasılatı ve mali bilanço tutarlarında değişikliğe gidildiği, söz konusu Yönetmelikte yapılan değişiklik ile yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço tutarı Mikro işletmelerde 10 milyon TL, Küçük İşletmelerde 100 milyon TL ve Orta İşletmelerde ise 500 milyon TL'yi aşmayan işletmelerin KOBİ olarak nitelendirildiği bildirilmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederim.

402_1452_sirk_ler_no_402_yeni_kobi_tan_m_.pdf