• Anasayfa
  • |
  • Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi Hk.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 31.03.2021 tarihli, Ekte sunulan yazıda;

Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) çerçevesinde "Sınırda Karbon Düzenlemesi" uygulaması ile Avrupa'ya ihracat yapan ülkelere yönelik olarak ilave maliyetlerin yansıtılmasının söz konusu olacağı, üretim süreçlerinde ve diğer hizmet aşamalarında tüketilen elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleme seçeneğinin önem kazanacağı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından, elektriğin üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının belgelenmesi, yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amacıyla 01.06.2021 tarihinde Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi'nin devreye girmesinin planlandığı,

Bu çerçevede, ülkemizde uygulanacak ve EPİAŞ bünyesinde işletilecek YEK-G Sistemi'nin anlatılması amacıyla, 07.04.2021 tarihinde 14:00-16:00 saatleri arasında çevrim içi bir toplantı düzenleneceği belirtilmekte olup bahse konu seminere ait program Ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

373_1017_1017_373.pdf