• Anasayfa
  • |
  • Yılan Balığı 2018 Yılı İhracat Kotasının Uygulanması hK.

Yılan Balığı 2018 Yılı İhracat Kotasının Uygulanması hK.

Sayın Üyemiz,

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün Web Sayfasında 03.01.2018 tarihinde yapılan Kamuoyu duyurusunda;

"Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)" kapsamında ihracı kotoya tabi olan Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) için 2018 yılı ihracat kotasının 70.000 kg olarak belirlendiği, konuya ilişkin detaylı bilgi almak için Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilebilineceği belirtilmektedir.

Söz konusu  Uygulama Talimatı Ek'te sunulmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

 

 

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

 

EKLER:

EK-1: Yılan Balığı İhracat Kotasının Uygulanması (1 Sayfa)