• Anasayfa
  • |
  • AAKKM Erişim Bilgileri Hk.

AAKKM Erişim Bilgileri Hk.

Sayın Üyemiz,
 
            İlgi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme
                    Genel Müdürlüğü’nün 05.03.2014 tarih ve 1561 sayılı yazısı.
 
            İlgi yazı ile;
 
            - Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren “Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin” (AAKKM) 12.12.2001 tarih ve 24611 sayılı “Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği” ve 11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı “Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ” gereği, ülkemiz arama ve kurtarma sorumluluk sahasında tehlikede bulunan kişilerin hayatlarının kurtarılmasına yönelik tüm arama ve kurtarma faaliyetlerini 24 saat kesintisiz olarak en üst düzeyde koordine etmekle görevlendirildiği,
 
            - Bu çerçevede, kullanılmakta olan  trmrcc@denizcilik.gov.tr  e-posta adresinin, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın bilgi işlem sisteminin birleştirilmesi kapsamında uzantısının trmrcc@udhb.gov.tr olarak değiştirildiği, fakat Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICOA) vb. gibi uluslararası kuruluşların resmi dökümanlarında yer alan ve de denizcilik sektörü, kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal hafızalarında yer etmiş olan trmrcc@denizcilik.gov.tr adresinin faal ve etkin durumda olduğu,
 
            - Diğer taraftan, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Kod) kapsamında AAKKM’nin ilk irtibat noktası olarak görev yapmakta olduğu, ISPS Kod gereği Limanlarımızda / Arama Kurtarma Sahamızda veya uluslararası sularda seyir eden Türk Bayraklı gemilere yapılacak terör / deniz haydutluğu saldırılarına ilişkin alınan ihbarların zaman geçirilmeden araştırıldığı ve gereğinin yapılması için ilgili makamlar veya ilgili ülke nezdinde girişimlerde bulunulduğu ve olayla ilgili gelişmelerin takibinin yapıldığı, Merkezlerinin trmrcc@denizcilik.gov.tr  e-posta adresinin, ISPS Kod kapsamında gemilerde bulunan Gemi Güvenlik Alarm Sisteminde (SSAS) otomatik haber verme için kullanıldığı,
 
            - Bu itibarla; yukarıda bahsedilen e-posta adresi değişikliklerinin uygulanması zaman alacağından, trmrcc@denizcilik.ov.tr ve trmrcc@udhb.gov.tr adreslerinin her ikisinin de 2014 yılı sonuna kadar kullanılmasının gerektiği belirtilmekte olup, trmrcc@udhb.gov.tr adresine geçişin 2014 yılı müddetince tamamlanmasının kullanıcılara duyurulması istenmektedir.
 
           Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.                                                             
          Saygılarımızla,
                                                                                                                                                                                                                                     

 EK: İlgi Yazı Örneği  (1 Sayfa)

                                                                                                                     Murat TUNCER
                                                                                                                     Genel Sekreter

DAĞITIM
GEREĞİ                                                                       BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                              - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği                                               - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                        - İMEAK DTO Şube YK Başkanları 
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                      - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                 

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular            
  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                     
- T.D.İ. A.Ş.                                                                           
- İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş.                  
- İDO A.Ş.                                                                 
- GİSBİR                                                                   
- GESAD                                                                   
- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği                                             
- KOSTBİR                                                                            
- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.
- YAGESAD
- RODER
- UND
- TÜRKLİM
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği
- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.
- Gemi Brokerleri Derneği
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- ZEYPORT
- GEMTAC
- SULİM
- Koster Armatörleri Derneği
- KOSDER
- ROFED
- İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği                           
- Balık Müstahsilleri Derneği
- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği
- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği           
- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası
- Gemi Mühendisleri Odası
- Oruç Reis Denizciler Kulübü
- S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş.
- S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop.
- S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop.
- Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
- S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop.
- S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.