• Anasayfa
  • |
  • 2022 Yılı Enerji Verimliliği Haftası Hk.

2022 Yılı Enerji Verimliliği Haftası Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen, 13.12.2021 tarihli Ek’te sunulan yazıda; dünya ticaretinin şekillendiği Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) kapsamında sınırda karbon vergisi düzenlemesi getirildiği, başta enerji olmak üzere birçok sektörün ticari zorluklar ile karşı karşıya kalacağı, AYM çerçevesinde binalar, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar gibi pek çok alanda sürdürülebilir politikalar oluşturulması ve yeni teşvik düzenlemeleri getirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.  

Yazıda devamla, TOBB tarafından yeşil mutabakat sürecinin yakından takip edildiği ve sektörlere yönelik görüşlerin kamu kurum/kuruluşları ile paylaşıldığı, sanayinin bilgilendirilmesi ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi yönünde çalışmaların sürdürüldüğü, ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile işbirliği içinde enerji verimliliğine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından 10-16 Ocak 2022 tarihleri arasında “2022 Yılı Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri” gerçekleştirileceği, söz konusu etkinlikler kapsamındaki bilgilendirici video ve görsellere https://bit.ly/32WR6gT web adresinden erişilebileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

18_32_32_18.pdf