• Anasayfa
  • |
  • Akıllı, Yeşil, Güvenli ve Rekabetçi Deniz Yolu Taşımacılığı için Araştırma ve İnovasyon Sonuçları Çalıştayı

Akıllı, Yeşil, Güvenli ve Rekabetçi Deniz Yolu Taşımacılığı için Araştırma ve İnovasyon Sonuçları Çalıştayı

UFUK Avrupa Küme 5 Programı kapsamında "Akıllı, Yeşil, Güvenli ve Rekabetçi Deniz Yolu Taşımacılığı için Araştırma ve İnovasyon Sonuçları Çalıştayı"nın duyurusu TÜBİTAK UFUK 2020 resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmış olup, etkinlik 7 Şubat 2022 Pazartesi günü Brüksel'de ve aynı zamanda çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Bahse konu etkinlik konusunda detaylı bilgiye TÜBİTAK UFUK 2020 resmi internet sitesi (https://bit.ly/3JwVDrn) üzerinden erişim sağlanabilmekte olup, söz konusu duyuru Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

3_18_ak_ll_ye_il_g_venli_ve_rekabet_i_deniz_yolu_ta_mac_l_i_in_ara_t_rma_ve_inovasyon_sonu_lar_al_tay_.pdf