• Anasayfa
  • |
  • "Düzenlenmemiş Alanda Yer Alan Teknik Düzenlemelerin Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimi Yönetmeliği Taslağı" Hk.

"Düzenlenmemiş Alanda Yer Alan Teknik Düzenlemelerin Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimi Yönetmeliği Taslağı" Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 31.12.2020 tarihli Ek'te sunulan e-posta yazısında;

05.03.2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 24'üncü maddesi kapsamında ve 2015/1535 (AB) sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifini uyumlaştırma amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından "Düzenlenmemiş Alanda Yer Alan Teknik Düzenlemelerin Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimi Yönetmeliği Taslağı"nın hazırlandığı bildirilmektedir.

Yazıda, AB mevzuatı ile uyumunu karşılaştırmalı olarak gösteren karşılaştırma tablosu ve genel gerekçesi ile birlikte Yönetmelik Taslağına ilişkin görüşlerin 8 Ocak 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Ek'te sunulan mevzuat taslağı görüş bildirme formunu işleyerek TOBB'a (e-posta: odaborsa@tobb.org.tr) iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Söz konusu Yönetmelik Taslağına ilişkin detaylı bilgiye https://bit.ly/38a4mPm internet adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

3_18_d_zenlenmemi_alanda_yer_alan_teknik_d_zenlemelerin_t_rkiye_ile_avrupa_birli_i_aras_nda_bildirimi_y_netmeli_i_tasla_hk.pdf