• Anasayfa
  • |
  • Panama Kanal İdaresinin Yeşil Gemi Sınıflandırma Sistemi ve Sera Gazı Emisyon Ücreti

Panama Kanal İdaresinin Yeşil Gemi Sınıflandırma Sistemi ve Sera Gazı Emisyon Ücreti

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 1 Aralık 2021 tarihli ve CAN(21)15 sayılı yazıda;

Panama Kanal İdaresi'nin Panama Kanalı'nın 2030 yılına kadar sıfır karbon hedefine yönelik yatırımları desteklemek için tasarlanmış, Sera Gazı Emisyon Ücretlerini içeren bir Panama Kanalı Yeşil Gemi Sınıflandırma sisteminin geliştirildiği duyurusuna yer verilmektedir.

Detayları Ek'te sunulan yazıda, söz konusu sistemin uygulamaya geçiş tarihi ile ilgili bilgi verilmediği, tam boyları 38.1 metre (125 ft) üzerindeki gemilere uygulaması planlanan emisyon ücretlerinin belirlenmesinde tasarım ve operasyonel verimlilik göstergelerinin yanı sıra yakıt kullanımının da dikkate alınacağı belirtilmektedir. Panama Kanal İdaresi gemilerin enerji verimliliğini değerlendirmek için sınıflandırma sisteminin aşağıdaki üç faktörü dikkate almasını tavsiye ettiği bildirilmektedir.

  1. Enerji Verimli Tasarım Endeksi (EEDI)
  2. Baş İticilerin kullanımı gibi operasyonel önlemler
  3. Sıfır Karbon Biyoyakıtların veya Karbon Nötr Yakıtların Kullanımı.

Söz konusu sınıflandırma sisteminin, Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO yönetmeliklerine 'uyumlu' olacağı belirtilmiş olmasına rağmen, bu girişimin IMO tarafından sağlanan küresel düzenleyici çerçeveyi etkilemeye yönelik bölgesel bir sınıflandırma sistemini temsil edebileceğine dair endişeler içerdiği ifade edilmektedir. ICS ile Panama Kanal İdaresi Yetkilileri arasında gerçekleştirilecek toplantıda konunun ana gündem maddesi olarak ele alınacağı bilgisi paylaşılmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1244_3167_panama_kanal_idaresinin_ye_il_gemi_s_n_fland_rma_sistemi_ve_sera_gaz_emisyon_creti.pdf