• Anasayfa
  • |
  • "Turk Yatırım Bankası Sh.A" Hk.

"Turk Yatırım Bankası Sh.A" Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 21.12.2021 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan yükümlülük ve sınırlamaların Kosova mevzuatında icra kabiliyetinin bulunmaması nedeniyle çeşitli kişi ve kuruluşların Kosova'da banka unvanı ile şirket açtıkları; Kosova Merkez Bankasından aldıkları herhangi bir bankacılık yetkileri olmamasına rağmen Türkiye'de bu şirketlerin şubeleri gibi hareket ederek piyasaya çek, teminat mektubu vb. sundukları bildirilmektedir.

Yazıda devamla, konuyla ilgili olarak en son, T.C. Priştine Büyükelçiliği üzerinden bir vatandaşımızın "Turk Yatirim Bankasi SH.A." hakkında bilgi talep ettiği ifade edilmektedir. İlgili konu araştırıldığında, anılan şirketin sadece şirket kaydının olduğu ve Kosova Merkez Bankası'nın https://bit.ly/3H4PrVj internet adresinde belirttiği banka ya da finans kuruluşları arasında bulunmadığı bilgisine ulaşıldığı belirtilmektedir.

Turk Yatirim Bankasi SH.A.'nin Kosova Şirket Kayıt Ajansının internet sitesinden edinilen bahse konu kayıt örneği ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1294_3360_turk_yat_r_m_bankas_sha_hk.pdf