• Anasayfa
  • |
  • YABANCILARIN ÇALIŞMA İZINLERI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZINLERI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

Sayın Üyemiz, “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 21.01.2010 tarih ve 27469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 5. maddesi ile yabancı gemiadamlarının çalışma izinleri ile alakalı olarak; 29.0.2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 55. Maddesinin ı) bendi: - ı) Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme’nin I/10 Kuralına göre devletlerle yapılan ikili protokoller gereği, ilgili idareden “Uygunluk Onayı Belgesi” almış Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görev yapan yabancı gemiadamlarının, çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır. şeklinde düzenlenmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Erol YÜCEL - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk. - Koster Armatörleri Derneği - Meclis Başkanlık Divanı - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - RODER - Meclis Üyeleri - UND