• Anasayfa
  • |
  • 2 ADET KILAVUZLUK SERVIS BOTU MAL ALIM İHALESI HK.

2 ADET KILAVUZLUK SERVIS BOTU MAL ALIM İHALESI HK.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Malzeme Dairesi Başkanlığı’nın ilgi yazısı ile, 1-İdarelerince; İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğü’nün ihtiyacı 2 Adet Kılavuzluk Servis Botunun anahtar teslimi olarak, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10uncu maddesi hükmü çerçevesinde , Açık İhale Usulü ile satın alınacağı; 2- İhale tarihinin 15.04.2010 saat 14.00 olduğu ve ihale dökümanının Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü – Mali İşler Daire Başkanlığı-Rıhtım Caddesi Merkez Han. No:32 Kat:4 34425 Karaköy/ İstanbul adresinden KDV dahil 100,00 TL ( yüz Türk Lirası ) karşılığında, temin edilebileceği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. EK : İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa) Dağıtım: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) -04,05,06,07,08 Nolu Meslek Komite Üyeleri - GİSBİR -GESAD