• Anasayfa
 • |
 • 2017 /3 Sayılı Tebliğ Kapsamında Yurtdışında Bulunan ve Yabancı Bayrak Çekmiş Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti Gemilerinin Türk Bayrağına Geçiş İşlemleri Hk.

2017 /3 Sayılı Tebliğ Kapsamında Yurtdışında Bulunan ve Yabancı Bayrak Çekmiş Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti Gemilerinin Türk Bayrağına Geçiş İşlemleri Hk.

Sayın Üyemiz,

 

            İlgi: T.C.UAB Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün Liman Başkanlıklarına Dağıtımlı

                    19.09.2018 Tarih ve E.69531 Sayılı Yazısı.

 

            İlgi yazıda özetle;

"Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin 2017/3  Sayılı Tebliğ" kapsamında, yurtdışında bulunan ve yabancı bayrak çekmiş   yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin Türk Bayrağına Geçiş İşlemlerinin devam edileceğine  ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ile yapılan görüşmeler sonucunda fikir birliğine varıldığı,

Bu itibarla, uygulamanın 2017/3 Sayılı Tebliğ'in 01 Ekim 2018 tarihinden itibaren Liman Başkanlıklarınca evvelce olduğu şekilde yürütülmesine devam edileceği bildirilmektedir.

Bahse konu İlgi yazı Ek'te sunulmakta olup, bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

 

                                                                                            Saygılarımızla,

 

                                                                                              Murat TUNCER                                                                                                                                                                                                   Genel Sekreter

Ek :İlgi yazı (2 Sayfa)

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                      Bilgi:

 •   İlgili Üyeler (WEB Sayfamızda)                    -  Meclis Başkan ve Başkanlık Divanı,
 •   Amatör Denizcilik Federasyonu                   - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
 •   Yat ve Tekne Endüstrisi Federasyonu           - Meclis Üyeleri
 •   Deniz Turizmi Birliği Derneği                        -  Meslek Komite Başkanları
 •   Tüm Yat İşletmecileri Yat.Bro.ve Ac.D.           -  Şube Yönetim Kurulu Başkanları 
   (TYBA)
 •  İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
 •  05,06,07,08,14,31,38,39,45, 46 ve 48              
    No'lu Meslek Grubu Üyeleri  
 •  Tüm Marina İşletmeleri

541_3623_pdf_2017_3_sayili_teblig.pdf