• Anasayfa
  • |
  • 2018/6 No’lu Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hk. Genelge

2018/6 No’lu Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hk. Genelge

Sayın Üyemiz,

 

            İlgi: a) T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın  16.01.2019 Tarih ve

                        E.316 Sayılı Yazısı.

                    b) T.C.UAB Deniz ve İçsular Düzenleme Gn.Md.’lüğünün 10.01.2019 tarihli ve E.2082 sayılı

                        yazısı.

                    c) Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik

                    d) 2018/6 No’lu Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı

                         Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hk. Genelge

 

            T.C.UAB İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan İlgi (a) yazı ile;

İlgi (b) yazıya atfen İlgi (c) Yönetmelik kapsamındaki tesislerin projelerin güncellenmesi, projesi bulunmayanların ise prosedüre uygun hale getirilmesi ve bu tesislerin mukavemetinin ölçülmesi ile ilgili usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin ilgi (d) Genelge  kapsamındaki değerlendirme/klas kuruluş raporu ve proje revizyonları ile ilgili yapılacak müracaatlar için başvuru sürecinin 24.05.2019 tarihinde sona ereceğinin bildirildiği, gerekli çalışmaların yapılması hususu gereği için bildirilmektedir.

 Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                                           Saygılarımızla,

 

 

 

                                                                                                           Murat TUNCER

                                                                                                           Genel Sekreter

EKLER:

EK-1: İlgi (a) Yazı (3 Sayfa)

Ek-2: İlgi (d) Genelge ( 5 Sayfa)

35_214_4638_001.pdf