• Anasayfa
  • |
  • 2023 Yılı Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (Yangın emniyeti)

2023 Yılı Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (Yangın emniyeti)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 15.06.2023 tarihli ve 1212289 sayılı yazıda, bölgesel liman devleti kontrolü (PSC) memorandumları kapsamında her yıl düzenli olarak önceden belirlenen konularda yoğunlaştırılmış denetim kampanyasının (CIC) düzenlendiği ve bu kapsamda 1 Eylül – 30 Kasım 2023 tarihleri arasında Paris, Tokyo, Akdeniz ve Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Memorandumlarında (MoU) Yangın Emniyeti konulu yoğunlaştırılmış denetim kampanyasının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla; Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin ve gemi personellerinin 1 Eylül-30 Kasım 2023 tarihleri arasında özellikle Paris ve Tokyo MoU'da gerçekleştirilecek olan denetim kampanyasına hazırlanmasını ve kampanya süresince bahse konu gemilerde tutulma yaşanmamasını teminen, Liman Başkanlıkları ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından 15 Haziran-30 Kasım 2023 tarihleri arasında Yangın Emniyeti konulu CIC 'ın uygulanacağı ve bu kapsamda, uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere yoğunlaştırılmış denetim kampanyası boyunca Liman Başkanlıklarında görevli gemi denetim uzmanları tarafından yapılacak her belgelendirme, ön sörvey veya program dışı denetimde, bir sureti yazıları ekinde gönderilen kontrol listesinin doldurulacağı; bir nüshasının gemiye bırakılacak ancak bir defaya mahsus Elektronik Sertifika Sistemi (ESS)-Doküman-CIC-Kontrol Listesi (Dinamik Veri Girişi) kısmına girileceği;  Kontrol listesine yönelik denetimin nasıl yapılacağı hakkındaki bilgilere yazıları ekinde  yer alan rehber veya Elektronik Sertifika Sistemi (ESS)-Doküman-CIC kısmında bulunan kontrol listesi rehberinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından, uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere yoğunlaştırılmış denetim kampanyası boyunca gemi üzerinde yapılacak her periyodik sörveyin, yazıları ekinde yer alan Rehber dikkate alınarak yine yazı ekinde gönderilmekte olan kontrol listesinin gözetilerek gerçekleştirilmesi, kontrol listesinin bir suretinin gemiye bırakılması ve bir örneğinin Bakanlığımız e-posta adresine (psc@uab.gov.tr) gönderilmesi gerektiği belirtilerek konunun önemine binaen sektöre duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

445_1609_1609_eimza.pdf