• Anasayfa
  • |
  • 2024 Yılı Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Kota Devir Tarihi Hk.

2024 Yılı Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Kota Devir Tarihi Hk.

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden Odamıza iletilen 04.04.2024 tarih ve 13851011 sayılı yazıda, Bakanlıkça 2024 yılında mavi yüzgeçli orkinos kotası tahsis edilmiş olan tüm balıkçı gemileri için Denize Elverişlilik Belgesi teslim ve feragat etme son tarihi 19.04.2024, tahsis edilen kotayı devir etme işlemleri son tarihi ise 26.04.2024 olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Söz konusu Yazı'ya Odamızın web sayfasından www.denizticaretodasi.org.tr "Genel/Teknik ve Mevzuat" duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                               

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

262_920_2024_y_l_mavi_y_zge_li_orkinos_avc_l_kota_devir_tarihi_hk.pdf