• Anasayfa
  • |
  • 2581 Sayılı Kanun Kapsamında Klas Kuruluşları Listesi

2581 Sayılı Kanun Kapsamında Klas Kuruluşları Listesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nden alınan 31.12.2021 tarih ve 85934 sayılı yazıda, 2581 sayılı "Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun" kapsamında Bakanlık tarafından kabul edilen klas kuruluşları listesinin 19.01.2021 tarih ve 3346 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile yayımlanmış olduğu,

Bu defa, görülen lüzum üzerine anılan Yönetmeliğin söz konusu hükmü gereğince yürütülmesi gereken iş ve işlemlerin; Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği (IACS) üyesi olan klas kuruluşları veya İdarece yetkilendirilmiş olan klas kuruluşları veya Paris Memorandumu tarafından son iki yıl içinde yayınlanan Tanınmış Kuruluşlara Ait Performans Listesi'nde yüksek (high) seviye kategorisinde olan klas kuruluşlarının yürütmesinin uygun olacağının değerlendirildiği;

Bu itibarla; yukarıda belirtilen Makam Olur'unun 27.12.2021 tarihli ve 74552 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile iptal edilerek anılan Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yukarıda kriterleri belirtilen klas kuruluşları tarafından yürütülmesinin uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

1342_3426_2581_say_l_kanun_kapsam_nda_klas_kurulu_lar_listesi.pdf