• Anasayfa
  • |
  • 2581 SAYILI YÖNETMELIK DEĞIŞIKLIĞI HK.

2581 SAYILI YÖNETMELIK DEĞIŞIKLIĞI HK.

SİRKÜLER NO: 464 /2004 Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan “Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 19.11.2004 Tarih ve 25645 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğe göre: MADDE 1 — 24/9/2004 tarihli ve 25593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "c) Geçerli bir tekne ve makine sigortasına sahip olması," "Denizcilik Müsteşarlığınca; kabul edilen P&I ve klas kuruluşlarının listesi, bağlı olduğu Bakan tarafından onaylandıktan sonra ilgililere duyurulur." Yürürlük MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn. Gündüz KAPTANOĞLU -S.S. Gemi Armatörleri Koop.DTO Konsey Başkanı -VDAD -Sn. Eşref CERRAHOĞLU -GİSBİR Denizcilik Sektör Kurulu Başk. -Tüm DTO Şubeleri -DTO Meclis Başkan ve Vek.