• Anasayfa
  • |
  • 3.021 Kg Tetril’in Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu Hk.

3.021 Kg Tetril’in Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu Hk.

Sayın Üyemiz,

           

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu İkmal Dairesi Başkanlığı’nın  27.03.2018 tarih ve SVG.0912/025 sayılı yazısı ile;

 

- Kurumlarının ihtiyacı olan 3.021 Kg Tetrilin Nisan 2018 ayı içinde sevke hazır olacağı,  FOB Doğu Kıyısı Limanı ABD’den Derince Limanına yazıları ekinde verilen “Doküman”a uygun olarak taşıttırılacağı,

 

- İstenilen bilgilerin eksiksiz doldurularak konu taşımaya ait tekliflerin, VERİLMESİ ZORUNLU OLAN BELGELERLE BİRLİKTE kapalı zarf içerisinde elden veya posta yoluyla 02/04/2018 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar Başkanlıklarına gönderilmesi,

istenmektedir.

 

İlgi yazı ve ekleri Odamız web sayfasında “www.denizticaretodasi.org.tr” adresinde ana sayfada “Genel” “Ticari” ve “İhale” Duyuruları bölümünde yayınlanmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                          

                                                                                                                         Saygılarımızla,

 

                                                                                                         

                                                                                                                       İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                        Genel Sekreter V.

 

Ek: İlgi yazı ve Ek’leri (8 sayfa – Web’te)    

                                                                                   

GEREĞİ:                                                                              BİLGİ:                                                                   

- Tüm Üyeler (web)                                                               - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu       

- Türk Armatörler Birliği                                                          İkmal Dairesi Başkanlığı

- S.S. Gemi Arm. Mot. Taş. Koop.   

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği            

- TAİS                                             

- 25, 29, 40,  No.lu Meslek Grupları Üyeleri  

 

189_1241_1241-189.pdf