• Anasayfa
  • |
  • 7256 Yapılandırma Kanunu Başvuru ve Vadelerin Uzaması Hk.

7256 Yapılandırma Kanunu Başvuru ve Vadelerin Uzaması Hk.

Sayın Üyemiz,

30.12.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanundan faydalanacak olan oda üyelerin başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda; 7256 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin 6'ıncı fıkrasının (a) bendi uyarınca 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre, Odamız üyelerinin 31.08.2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan, yıllık ve munzam aidatları ile navlun hasılatından alınacak oda payı borç asılları için yapılandırma başvuru tarihinin son günü 31.01.2021 iken 28.02.2021 tarihine, 28.02.2021 tarihi olan ilk taksit ödeme vadesinin son günü 31.03.2021 tarihine ve son taksit ödeme vadesi ise 31.08.2021 tarihine uzatılmıştır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

4_22_7256_yap_land_rma_kanunu_ba_vuru_ve_vadelerin_uzamas_hk.pdf