• Anasayfa
  • |
  • 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Süre Uzatımı Hk.

7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Süre Uzatımı Hk.

Sayın Üyemiz,09.03.2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesinin 11 inci fıkrası kapsamında yer alan alacakların, yapılandırılması için öngörülen başvuru ve ödeme süreleri 25.5.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7300 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uzatılmıştır.

Bu kapsamda; 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 11' inci fıkrası uyarınca, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre, Odamız üyelerinin. 31.12.2022 tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; Aidatlar ve Navlun Hasılatı Oda Payı borç asıllarının yapılandırması için başvuru süresinin sonu 31.05.2023 iken 30.06.2023 tarihine, ilk taksit ödeme süresinin sonu ise 30.06.2023 tarihinden 31.07.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

404_1453_7440_say_l_yap_land_rma_kanunu_s_re_uzat_m_hk.pdf