• Anasayfa
  • |
  • AAKKM Inmarsat Teleks Numara Güncellenmesi

AAKKM Inmarsat Teleks Numara Güncellenmesi

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : 24/12/2019 tarih ve E.95701 sayılı yazı.

İlgi yazı ile, Deniz ve İçsular Düzenleme genel Müdürlüğü, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi olarak (AAKKM) 7 gün/24 saat esasına göre Türk Arama Kurtarma Bölgesindeki tüm deniz ve hava taşıtları ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi dışındaki tüm Türkiye bağlantılı deniz ve hava taşıtlarının karıştığı kaza/olay, tıbbi tahliye ve deniz haydutluk olayları gibi durumlarda en üst düzeyde koordinasyon görevinin icra edildiği,

AAKKM görev ve sorumlulukları çerçevesinde kullanılan alarm ve iletişim cihazlarından olan Inm-C (Immarsat) teleks cihazı arızası nedeniyle değiştirildiği ve bu cihaza yeni bir numara tahsis edildiği,

Bu itibarla güncellenmiş/değişmiş AAKKM iletişim bilgilerinin yazıları ekinde sunulduğu, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek üyemiz olan tüm denizcilik firmalarına iletilmesi istenmektedir.

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi İrtibat bilgileri ekte sunulmakta olup, bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                      

İsmet SALİHOĞLU                 

Genel Sekreter                    

910_7105_aakkm_nmarsat_teleks_numara_g_ncellenmesi_0_99228.pdf