• Anasayfa
  • |
  • ABD SAHIL GÜVENLIK KOMUTANLIĞI’NCA YAYIMLANAN LIMAN GÜVENLIĞI TAVSIYELERI

ABD SAHIL GÜVENLIK KOMUTANLIĞI’NCA YAYIMLANAN LIMAN GÜVENLIĞI TAVSIYELERI

İlgi yazı ile; ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından; 11 Mart 2011 tarihinde yayımlanan “Liman Güvenliğine İlişkin Tavsiyeler” Port Security Advisory (1-11)’de Libya için tavsiyeler, 14 Ekim 2011 tarihinde yayımlanan “Liman Güvenliğine İlişkin Tavsiyeler Port Security Advisory (4-11)’de; Deniz Taşımacılığı Güvenlik Kanunu (The Maritime Transportation Security Act of 2002) ile ABD Sahil Güvenlik Komutanlığının, yabancı limanlarda terörist faaliyetlere karşı alınan güvenlik tedbirlerinin etkinliğini değerlendirebileceğine ve Amerika Birleşik Devletleri’ne, karşı güvenlik tedbirlerini etkin bir şekilde yürütmeyen ülkelerden gelebilecek gemilere ek tedbirler uygulayabileceğini ifade edildiği, Ayrıca, söz konusu tavsiyelerde, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından güvenliği yetersiz ilan edilen ülke limanları ile bu ülkelere gidilmesi halinde alınması gerekli tedbirler ve bu limanlardan Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek gemilerce uygulanması zorunlu tedbirlere ilişkin bilgilerin yer aldığı belirtilmektedir. Bu itibarla, ABD limanlarına gidecek gemilerden; Ek’te de bir örneği yer alan Tavsiye Notlarında yer alan ülkelere (Kamboçya, Kamerun, Comoros, Fildişi Sahilleri, Küba, Ekvator Ginesi, Guinea-Bissau, Endonezya, İran, Liberya, Madagaskar, Sao Tome and Principe, Suriye, Timor Leste (Doğu Timor), Venezüela) uğrak yapacak Türk Bayraklı gemilerin gerekli tedbirleri alması ve uğrak limanlarında sıkıntı yaşamaması amacıyla, yine Ek’te yer alan kararlara yönelik olarak gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların ve denizcilik şirketlerinin bilgilendirilmesi istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. EKLER (Web Sayfasında) EK 1 : Port Security Advisory (1-11) (1 Sayfa) EK 2 : Port Security Advisory (4-11) (3 Sayfa) DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - MK Başkanları Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - UTİKAD - RODER - UND - TÜRKLİM - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Brokerleri Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası - Gemi Mühendisleri Odası - Oruç Reis Denizciler - Acenteler - Gemi Sahipleri