• Anasayfa
  • |
  • ABD SAHIL KORUMA – GEMI GÜVENLIK DENETLEMELERI H.K

ABD SAHIL KORUMA – GEMI GÜVENLIK DENETLEMELERI H.K

Sayın Üyemiz, İlgi  :(a) 01.10.2004/3926 tarih ve sayılı No.385/2004 sirkülerimiz.       (b) ICS’den alınan 17.09.2004 tarih ve ICS(04)41 sayılı yazı ve 2 eki. “ABD Sahil Koruma (USCG) – ISPS Denetlemeleri – Hedefleme Politikası” konulu İlgi (a) sirkülerimizde USCG’nin 10 Eylül tarihli basın bildirilerinde ISPS Kodunun uygulanması hususundaki denetlemeler için ABD limanlarına gelen gemileri hedef almadaki iki faktörü tanımladığı; bu faktörlerin a)Uğrak limanları ve b) Bayrak Devletleri olduğu belirtilmişti. İlgi (a) sirkülerimizde, ayrıca, hedef ülkelerin listesi dahil, Sahil Korumanın liman devleti kontrol programı hakkında daha fazla bilgilerin aşağıdaki adreslerde incelenebileceği bildirilmişti : www.uscg.mil/hg-g-m/pscweb ve www.uscg.mil/hg/g-m/mp-mapipsp.html Bu defa, Uluslararası Deniz Ticaret Odasından (ICS) Odamıza gönderilen “ABD Sahil Koruma – Gemi Güvenlik Denetlemeleri – Seçme Kriterleri” başlıklı İlgi (b) yazısında hangi ticari gemilerin denetleneceklerini saptamak için ABD Sahil Korumanın bir ISPS/MTSA Güvenliğe Uygunluk Hedef Tablosu geliştirdiği belirtilmektedir. Bu tablo, bir geminin yerel ve uluslararası deniz güvenlik standartlarına uygunluğuyla ilgili birçok faktörü sistematik şekilde değerlendirmekte olup, tabloda aşağıdaki beş riziko faktörü dikkate alınmaktadır.   1.Gemi yönetim şirketi;   2.Bayrak Devleti;   3.İlgili, tanınan güvenlik örgütü (RSO)   4.Bireysel geminin güvenlik kuralına uygunluk tarihçesi; ve   5.En son beş uğrak limanı. İlgi (b) yazı ve iki eki (Annex 1 ve Annex 2) (Ek-1) ve İlgi (b) yazının Odamızda yapılan Türkçe çevirisi (Ek-2) ilişikte sunulmaktadır. Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER : EK – 1 : İlgi (b) yazı ve 2 eki EK – 2 : Türkçe çevirisi DAĞITIM Gereği Bilgi - Tüm Armatörlük Kuruluşları (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başk.ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği