• Anasayfa
  • |
  • ABD SAHIL MUHAFAZA (US COAST GUARD)ISPS KOD UYGULA

ABD SAHIL MUHAFAZA (US COAST GUARD)ISPS KOD UYGULA

Tarih: 29.07.2004 Konu: ABD Sahil Muhafaza (US Coast Guard)ISPS Kod Uygulamaları Hk. İLGİ: Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi’nin 23.07.2004 tarih ve D/2744/TT/GDsayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, ABD Sahil Muhafaza (US Coast Guard) Yetkililerinden alınan yazıdan bahisle, 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kod’u (ISPS Kod) kapsamında Coast Guard görevlilerinin yabancı bayraklı gemilere kontrol için girişlerde uygulayacakları prosedürler ve resmi görevlilerin gemilere ve tesislere girişlerinin önlenmesi durumunda uygulayacakları prosedürlerin açıklandığı bildirilmektedir. Bahse konu prosedürler ve Türkçe çevirisi ilgi yazı ekinde alınmak suretiyle ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İlgi Yazı ve Ekleri (4 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - MARLİM Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - GİSBİR - Meclis Başkan ve Vekilleri - Klas Kuruluşları - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Başkan Danışmanları - DTO Meslek Komiteleri Başkanları