• Anasayfa
  • |
  • Acenta Botlarına Kamera Takılması Hk.

Acenta Botlarına Kamera Takılması Hk.

Sayın Üyemiz, 

İlgi : T.C.Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 02.04.2018 tarih ve E.21388 sayılı yazısı.

Liman Başkanlıklarına gereği, Odamıza bilgi olarak gönderilen ilgi yazıda ;

- İstanbul Liman Başkanlığı'nın yazısına atfen, 23 Ocak 2018 tarihinde İstanbul Valililiği'nde icra edile "İstanbul ili mülki sınırlarında bulunan limanlar ve balıkçı barınaklarından kaynaklanabilecek özellikle küçük tekneler ile deniz ticaretinde bulunan gemiler arasında oluşabilecek kaçakçılık faaliytleri ile terör örgütü mensuplarının bahse konu gemilere ve gemilerden transferinin önlenmesine yönelik güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi" konusunda bir toplantı yapıldığı,

- Bahse konu toplantıda; acente teknelerinin iç ve dış mahallerinin kamera sistemiyle donatılması ve bunun zorunlu tutulmasının uygun olacağının değerlendirildiği ve acente teknelerinin toplantıda bahsi geçen nedenlerden dolayı uygun bekleme sürelerine tabi kamera sistemi ile donatılmasına izin verilmesinin Genel Müdürlüklerince değerlendirilmesinin talep edildiği,

- Genel Müdürlüklerince yapılan değerlendirme neticesinde, acente teknelerine iç ve dış mahallerinde olmak üzere 31.12.2018 tarihine kadar kamera sistemiyle donatılması ve geriye dönük denetimlerde sıkıntılar yaşanmaması amacıyla kamera kayıtlarının 1 ay süreyle saklanması koşuluyla uygun olacağının mütala edildiği belirtilerek gereğinin istendiği bildirilmektedir.

Bu itibarla, acente teknesi sahiplerinin acente teknelerine iç ve dış mahallerinde olmak üzere 31.12.2018 tarihine kadar kamera sistemiyle donatılmaları ve geriye dönük denetimlerde sıkıntılar yaşanmaması amacıyla kamera kayıtlarının 1 ay süreyle saklanmaları hususunda bilgi ve gereği önemle arz/rica ederiz.

                                                                                        Saygılarımızla,

EK : İlgi yazı (3 sayfa)

                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                       Genel Sekreter

Gereği :                                                          Bilgi:

-Tüm Üyeler (Web)                                               - İMEAK Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

-Türk Armatörler Birliği                                        -İMEAK DTO Şube Yönetim Kurulu Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop.          - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   

-TAİS

-KOGAD

-TÜRKLİM

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri 

- 32, 33,36, 40, 41, 42, 43 No.lu Meslek Komite Grubu

 

213_1377_3518_001.pdf