• Anasayfa
  • |
  • Açık Döngü Scrubber Deşarj Yasağı Hk.

Açık Döngü Scrubber Deşarj Yasağı Hk.

Sayın Üyemiz,        

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen 27.08.2020 tarihli, Ek'te sunulan yazıda; 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren tüm deniz yakıtları için geçerli olan "IMO Küresel Kükürt Üst Limiti" uygulaması şartlarını karşılamak için uyumlu yakıt kullanmaya ilave olarak, MARPOL Ek-VI Kural 4 kapsamında, eşdeğer uygulama olan ve scrubber olarak bilinen "Egzoz Gazı Temizleme Sistemi" (Exhaust Gas Cleaning System- EGCS) kullanma seçeneğinin de bulunduğu ifade edilmektedir.

Gemilerin "Egzoz Gazı Temizleme Sistemi" kullanımı kapsamında, açık döngü scrubberların yıkama suyu deşarjının yasaklandığı ülke ve limanların listesini içeren MC(19)34 ve MC(19)101 sayılı dokümanlar ICS tarafından yayınlamış olup, Odamız 18.12.2019 tarih ve 869 numaralı sirküleri ile Sektörümüze duyurusu yapılmıştır. ICS tarafından, farklı ülke ve üyelerden gelen geri bildirimlerden elde edilen bilgiler çerçevesinde yasaklı liman ve denizlerin listesi güncellenerek Ek'te sunulan yazı ile Üyelerimizin bilgilerine sunulmuştur.

Açık döngü scrubber ile donatılmış gemilerin limana varışlarından önceden planlama yapmasına yardımcı olmak maksadıyla bahse konu liste hazırlanmış olmakla birlikte, gemilerin bu limanları ziyaret etmeden önce ilgili ülke makamlarından daha fazla bilgi almaları önerilmektedir. Ayrıca yazıda devamla, liman şartlarını yerine getirmeyen gemilere ağır para cezalarının uygulanabileceği konusunda ICS tarafından iletilen uyarılara yer verilmekte, konu hakkında daha fazla bilgi veya geri bildirim için sunil.krishnakumar@ics-shipping.org adresi ile iletişim kurulabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                      

Ender KAHYA                     

Genel Sekreter V.                  

955_2310_2310_955.pdf