• Anasayfa
  • |
  • AGİT Kapsamında Mal/ Malzeme/ Hizmet Alımları Hk.

AGİT Kapsamında Mal/ Malzeme/ Hizmet Alımları Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 03.02.2022 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Viyana'nın yanı sıra, AGİT otonom kurumlarının yerleşik olduğu Varşova, Lahey ve Prag'a ilave olarak, Balkanlardan Orta Asya ülkelerine yayılan çok sayıdaki alan misyonunca bazı malzeme ve hizmet ihtiyaçlarının doğrudan teklif alınarak veya ihale usulü tedarik edildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla; taşıt, tanıtım malzemesi, sözleşmeli hizmet alımı ve elektronik malzeme gibi çok çeşitli tedarik ilanlarının AGİT web sitesi (https://procurement.osce.org) üzerinden kamuya açık şekilde duyurulduğu, AGİT'in tedarik ihtiyaçlarından haberdar olmak isteyen firmalar için AGİT "tedarikçiler veri tabanı"na kayıt imkanının bulunduğu ve kayıt koşullarına https://procurement.osce.org/registration-vendor bağlantısından ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Yazıda son olarak, AGİT'in özellikle Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'nun ihtiyacına yönelik açılan ihaleler arasında "insansız hava araçları" (İHA) ve İHA bağlantılı farklı savunma sanayii ürünleri hizmetlerinin de bulunduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

107_1132_agit_kapsam_nda_mal_malzeme_hizmet_al_mlar_hk.pdf