AIS TRANSPONDER TESTI

İLGİ: a) 01.06.2006 tarih ve 2745 sayılı yazımız. b) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 31.05.2006 tarih ve 9139 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi (a) yazımız ile, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından AIS kıyı istasyonlarının tüm kıyılarımızda kurulması çalışmalarına başlandığı, AIS Baz İstasyonlarının kıyılarımızda kurulmasına müteakip, kıyılarımızdaki deniz trafiğinin etkin ve aktif bir şekilde kontrol altına alınabilmesinin ancak bir çok gemi ve deniz aracının anlık izlenmesi yoluyla olacağı ve bu amaca yönelik olarak tipleri ve tonajları veya boylarına göre belirlenecek standartlardaki SOLAS’a tabi olmayan Türk Bayraklı gemilere ve deniz araçlarına da AIS Transponderi taşıma zorunluluğu getirileceği, Bu kapsamda, ülkemizde Denizcilik Müsteşarlığı ile Telekomünikasyon Kurumu desteğinde yerli firmalar tarafından AIS Transponderi üretim çalışmalarının yapıldığı ve üretim çalışmalarında son aşamaya gelinen AIS Transponderinin testinin, Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali YILDIRIM’ın katılımıyla, 8 Haziran 2006 tarihinde 15:00 – 17:00 saatleri arasında, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri İstanbul Merkezi İstinye’de yapılacağı bildirilmişti. Bu defa alınan ilgi (b) yazıda, Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali YILDIRIM’ın yoğun programından dolayı söz konusu test programının daha sonra belirlenecek olan bir tarihe ertelendiği bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - T.C. Başbakanlık Denizcilik Müst. - Türk Armatörler Birliği Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - DTO Meslek Komite Başkanları ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Boğaziçi Yoltur Koop. - Balık Müstahsilleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İMEAK DTO Şubeleri - TURYOL - AVRASYA