• Anasayfa
  • |
  • Akdeniz’de SECA İlan Edilmesi Hk.

Akdeniz’de SECA İlan Edilmesi Hk.

Sayın Üyemiz,           

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 04.03.2021 tarihli Ekte sunulan yazıda, Bakanlıkları tarafından gönderilen 29.04.2020 tarih ve E.25677 sayılı yazıya atfen;

Akdeniz için Bölgesel Acil Müdahale Merkezi (REMPEC) tarafından Ege Denizi'ni de içine alan Akdeniz'de Kükürt Emisyon Kontrol Alanı (SECA) ilan edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtilerek, Akdeniz'de SECA ilan edilmesinin denizcilik sektörümüze etkilerinin, özellikle gemilerin yakıt uyumu, yakıt tedarik imkanları, Akdeniz'de SECA'nın bölgemize ve sektörümüze etkilerini içeren teknik konuların ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirilmesi istenilmiş,

Bu kapsamda, Bakanlıklarına gönderilen cevabi görüş yazılarında, Akdeniz'de SECA'nın 2025 yılına kadar kabul edileceğinin gözükmekte olduğu; gelişmelere daha hızlı ayak uydurulması, sürdürülebilir temiz bir çevreye katkı sunulması, gemi kaynaklı hava kirliliğinin insan sağlığını tehdit eden etkilerinin azaltılması, konunun yakıt satışları bakımından ülkemiz adına ekonomik yarara dönüştürülmesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 2050 yılında Avrupa'nın iklim nötr ilk kıta yapılmasının hedeflenmesi ve uluslararası toplumun çevre hassasiyetine Türkiye'nin de gerekli duyarlılığı gösterdiğini vurgulamak açısından Akdeniz'in Türk Boğazları ve Marmara Denizi'ni de kapsayacak şekilde SECA bölgesi olma sürecinin desteklenmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, 01.01.2020 tarihinden itibaren gemilerde kullanılan yakıtlardaki kükürt içeriği % 0,5 ile sınırlandırılmıştır. SECA bölgelerinde çalışan gemilerde ise yakıtlardaki kükürt sınırı % 0,1 olarak uygulanmaktadır. Bu çerçevede, bölgemizdeki olası SECA ilanının ülkemiz denizcilik sektörüne ve çevreye etkilerinin önemi sebebiyle daha ayrıntılı ve sağlıklı değerlendirme yapabilmek adına; uluslararası sefer yapan Türk donatan/armatör sahipli gemiler ile Akdeniz'in muhtemel SECA ilanına Marmara Denizi ve Türk Boğazları'nın da dahil edilmesi olasılığı da düşünüldüğünde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kabotaj hattında çalışan gemilerin kullandığı yakıt tiplerine ve kükürt içeriklerine ilişkin gerekli veri temini açısından detaylı bir çalışma ve analiz yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren % 0,5 kükürt kuralına olan uyumun değerlendirilmesi ile bölgemizde muhtemel SECA ilanı durumunda % 0,1 kükürt uyumlu yakıt arzı ve özellikle kabotajda deniz taşımacılığına etkilerinin sektörümüzle birlikte değerlendirilerek ayrıntılı bir çalışma yürütebilmek amacıyla, konuya ait görüş ve değerlendirmelerinizin 12.03.2021 tarihine kadar cevre@denizticaretodasi.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

272_797_797_272.pdf