• Anasayfa
  • |
  • AMATÖR ÖZEL TEKNELERIN DONATIMINAİLIŞKIN YÖNERGE

AMATÖR ÖZEL TEKNELERIN DONATIMINAİLIŞKIN YÖNERGE

Tarih: 23.07.2004 Konu: Amatör Özel Teknelerin Donatımına İlişkin Yönerge İLGİ: Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 16.07.2004 tarih ve 4561 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, 01.07.2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Amatör Denizci Yönetmeliğine bağlı olarak hazırlanan ve Bakanlık Makamının 15.07.2004 tarih ve 1647 sayılı Olur’u ile yürürlüğe girmiş olan Amatör Özel Teknelerin Donatımına İlişkin Yönerge, ilgi yazı ekinde alınmak suretiyle ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. EK: 5 Sayfa DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - MARLİM Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - DTO Şubeleri - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Başkan Danışmanları - DTO Meslek Komiteleri Başkanları