• Anasayfa
  • |
  • Antrepo Rejiminde Kağıtsız Beyan Uygulaması Hk.

Antrepo Rejiminde Kağıtsız Beyan Uygulaması Hk.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 14.04.2023 tarih ve 84613589 sayılı ekte sunulan yazıda;

Ticaret Bakanlığınca gümrük işlemlerinin kağıtsız ortamda yürütülmesine ilişkin devam eden "Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi" kapsamında, antrepo beyannamesi ve eki tüm belgeler ile antrepo beyannamesine ilişkin olarak yapılan memur işlemlerinin elektronik ortama alınarak işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesinin 3 Ocak 2023 tarihli ve 32062 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca 01.02.2023 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, antrepo beyannameleri, beyan sahibi ve ilgili memur tarafından e-imza ile imzalanmakta ve yükümlülerce beyannamenin e-imzalı nüshasına Ticaret Bakanlığının "E- İşlemler" menüsü altında yer alan Gümrük Eşya Takip ve Beyanname İşlemleri Sorgulama (GET-APP) uygulaması üzerinden; yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca da veri paylaşımı protokolleri kapsamında web servisler aracılığıyla ulaşılabildiği, antrepo beyannamesinin kağıt nüshasının gümrük idarelerince yükümlüsüne ya da herhangi bir kurum/kuruluşa verilmediği belirtilmekte, ayrıca yükümlüsünce belirtilen uygulama aracılığı (GET-APP) ile alınan beyanname örnekleri üzerinde yer alan QR kodlar ile antrepo beyannamelerinin elektronik olarak doğrulanabildiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, uygulamaya ilişkin önerilerinizin bulunması halinde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere Odamıza bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

310_1171_antrepo_rejiminde_ka_ts_z_beyan_uygulamas_hk.pdf