• Anasayfa
  • |
  • Araştırma İzin Talebi Hk.

Araştırma İzin Talebi Hk.

              Sayın Üyemiz,

  İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 15.02.2019 tarih ve E.1434 sayılı yazısı.

  İlgi yazı ile;

İstanbul Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı tarafından yürütülen "Doğu Marmara Denizinde Demarsal Balık Stoklarının Tespiti" projesi kapsamında ilgi yazıda (EK) belirtilen koordinatlarda; hava ve deniz şartlarına bağlı olarak 15.02.2019 - 28.02.2019 tarihleri arasında                     “R/V YUNUS S” araştırma gemisi kullanılarak araştırma çalışmaları yapılacağı,

Seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması ile belirlenen bölgede dikkatli seyir yapılması, görev yapan deniz aracına çapaıiz verilmemesi hususları belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                                  Saygılarımızla                                      

  

 

                                                                                                                İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                Genel Sekreter

EK: İlgi Mesaj (2 Sayfa Web Sayfası)

109_662_EK_109.pdf