• Anasayfa
  • |
  • ARSENAL-KYRGYZSTAN Sigorta Kuruluşu

ARSENAL-KYRGYZSTAN Sigorta Kuruluşu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden alınan 14.12.2023 tarih ve 1594946 sayılı yazıda özetle ;

Liman Yönetimi Bilgi Sistemi (LYBS) ve Liman Tek Pencere (LTP) Sisteminde kayıtlı sigorta kuruluşlarından biri olan ARSENAL-KYRGYZSTAN Insurance Company ZAO (CJSC) firmasının 8519954 IMO numaralı RUSTEM isimli gemiye düzenlemiş olduğu GPI185 sayılı sigorta poliçesinin prim ödenmemesi nedeniyle firma tarafından 12 Temmuz 2023 tarihinden itibaren iptal edildiği; bu durumun 11 Ağustos 2023 tarihinde Türkiye'de yerleşik ilgili muhabir firmaya iletildiği, ancak bu süre zarfında donatanın bu poliçeyi kullanmaya devam etmesi üzerine Bartın ve Zonguldak Liman Başkanlıklarınca muhtelif zamanlarda yapılan poliçe sorgulamasında RUSTEM gemisine ait bahse konu poliçenin karekod uygulamasından doğrulanamadığı, durumun acenteye bildirilmesi neticesinde sistem üzerinden kontrolü sırasında halen geçerli bir poliçe olarak gözüktüğü ilgili liman başkanlıklarınca Denizcilik Genel Müdürlüklerine iletildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ARSENAL-KYRGYZSTAN Insurance Company ZAO (CJSC) firmasının iptal etmiş olduğu bir sigorta poliçesinin sistemlerinde halen geçerli olarak gözükmesinin, liman idari sahamıza gelen ve buradan ayrılan gemilerin esasen sigorta güvencesine sahip olmaksızın seyrüsefer yapması sonucunu doğurduğu, liman başkanlıklarımızca geçerli bir P&I sigortası varlığının sorgulanamadığı, hukuken geçerli bir poliçenin olmamasına rağmen sistemde geçerli görünmesi dolayısıyla bu durumun denizlerimizde can, mal ve çevre güvenliğini tehlikeye attığı tespit edildiği, bu nedenle, ARSENAL-KYRGYZSTAN Insurance Company ZAO (CJSC) firmasının Denizcilik Genel Müdürlüğünün LYBS ve LTP sisteminde kayıtlı sigorta kuruluşları listesinden çıkarıldığı bildirilmektedir.

839_2891_arsenal_kyrgyzstan_sigorta_kurulu_u.pdf