• Anasayfa
  • |
  • ASSURANCE CLYMENE LIMITED B. V. Firması Hk.

ASSURANCE CLYMENE LIMITED B. V. Firması Hk.

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 19.04.2024 tarihli ve 1850349 sayılı yazıda;

Marmara Adasından çıkış yaparak Gemlik Limanına seyir halinde iken Bandırma Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında,15.02.2024 tarihinde, dolamit yüküyle beraber batan 7947049 IMO numaralı  Türk bayraklı BATUHAN A isimli kuru yük  gemisinin sigorta sağlayıcısı ve Bakanlığın Liman Yönetimi Bilgi Sistemi (LYBS) ve Liman Tek Pencere (LTP) Sisteminde kayıtlı sigorta kuruluşlarından biri olan ASSURANCE CLYMENE isimli Hollanda menşeli sigorta firmasının, bahse konu kaza sonrası sigortacı olarak yükümlülüklerini yerine getirmediği; sigorta  sözleşmesi kurulurken arka planda sigortalı ile sigortacı arasında sigortacının sözleşme ilişkisinden doğan asli borcunun yerine getirilmeyeceğine dair hukuken geçerliliği olmayan, sigorta sözleşmesinin asli unsurlarına aykırı gizli bir anlaşmaya (niyet mektubu) dayanılarak poliçe ürettiğinin anlaşılmış olduğu ve bu durumun denizlerimizde can,mal ve çevre güvenliğini tehlikeye attığının tespit edildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ASSURANCE CLYMENE LIMITED B.V. firması Bakanlığın LYBS ve LTP sisteminde kayıtlı sigorta kuruluşları listesinden 1 Haziran 2024 tarihi itibariyle çıkarılacak olup yürütülecek iş ve işlemlerde bu durumun göz önünde bulundurulması ve sektör paydaşlarına duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

288_972_972_eimza.pdf