• Anasayfa
  • |
  • Atatürk Köprüsü Geçiş Bölümü Bakım Onarım Çalışması Hk.

Atatürk Köprüsü Geçiş Bölümü Bakım Onarım Çalışması Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 4315
Konu
Subject
 Atatürk Köprüsü Geçiş Bölümü Bakım Onarım Çalışması Hk.

İlgi yazıda; İBB. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınan 31.10.2013 tarih ve 4341 sayılı yazıdan bahisle, Atatürk Köprüsünde deniz trafiğini sağlayan Marmara’dan Haliç’e giriş, Haliç’ten Marmara’ya çıkış için 2 adet geçiş bölümü bulunduğu, köprünün Marmara’dan Haliç’e giriş kısmında yapılması planlanan çelik konstrüksiyonların bakım onarım çalışmalarının devam etmesinden dolayı 02.11.2013-11.11.2013 tarihleri arasında Marmara’dan Haliç’e giriş bölümünün deniz trafiğine kapatılıp giriş ve çıkışların Haliç’ten Marmara’ya çıkış kısmından sağlanmasının gerektiği,

Haliç’e giriş-çıkışların ve deniz trafiği güvenliğinin, İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Marmara’dan Haliç’e giriş kısmının tekne ile kapatılıp yazılı yönlendirme işaretleri konulmak suretiyle sağlanacağı,

hususları belirtilmektedir.

EK :
İlgi Yazı Örneği (2 Sayfa)

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
Saygılarımızla

İsmail ASASOĞLU

Genel Sekreter V.

DAĞITIM                                                                             
- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                       
- Türk Armatörler Birliği                  
- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu                      
  Taşıyıcılar Kooperatifi       
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği