• Anasayfa
  • |
  • Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi

Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi

Sayın Üyemiz,

"Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesine, Sınırları Gösterilen Alanın Bingöl Hesarek Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8253)" 12.03.2024 tarih ve 32487 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Karar ile;

Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırlarının Ek'li (1) sayılı haritada gösterildiği şekilde yeniden belirlenmesine 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 3. Maddesi gereğince   karar verilmiştir.

Söz konusu Karara ilişkin ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

191_675_ayd_n_didim_k_lt_r_ve_turizm_koruma_ve_geli_im_b_lgesinin_s_n_rlar_n_n_yeniden_belirlenmesi.pdf