• Anasayfa
  • |
  • BAĞLAMA KÜTÜĞÜ İŞLEMLERI HK.

BAĞLAMA KÜTÜĞÜ İŞLEMLERI HK.

Sayın Üyemiz, Türk sahipli olup, yabancı bayrakta bulunan ve özel kullanıma mahsus teknelere Türk bayrağı çekmek isteyenlerin 5897 sayılı Kanun ile oluşturulan “Bağlama Kütüğüne” kaydettirilmesi için, yapılacak işlemler hakkında Odamız WEB sayfasında “Bağlama Kütüğü İşlemleri” başlığı altında bir bölüm oluşturulmuş; ayrıca konuyla ilgli gelişmeler sirkülerler ile de duyurulmaktadır. Veraset intikal vergisi hakkında Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre ; 1. Türkiye’de veya yurt dışında bulunan deniz taşıtlarının Türk uyruğundaki gerçek kişilere bedelsiz olarak intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, 2. Yurt dışında kayıtlı yabancı bayraklı taşıtın, - Türkiye’de adına tescil yapılacak gerçek kişi adına kayıtlı olması, - Türkiye’de adına tescil yapılacak gerçek kişinin tamamına sahip olduğu yurt dışındaki şahıs işletmesi adına kayıtlı olması, - Türkiye’de adına tescil yapılacak gerçek kişiye bir bedel karşılığı ( satış ve diğer bir hukuki muamele yoluyla) intikal etmiş olması gibi durumlar nedeniyle gerçekleşen intikallerin, veraset ve intikal vergisinin konusuna girmemekte olduğu, belirtilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter GEREĞİ : BİLGİ: - Tüm Üyeler (web) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Amatör Denizcilik Federasyonu - İMEAK DTO Şubeleri - Meslek Kom. Başkanları