• Anasayfa
  • |
  • “BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK” HK.

“BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK” HK.

Sayın Üyemiz, “Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı) tarafından 24.04.2010 Tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu Yönetmelik değişikliği özetle; Bağlama Kütüğüne kaydedilecek gemi,deniz ve içsu araçları; (1) Boyu 2,5 metre ve yukarı olan; a) 18 Gros tonilatonun altında olup da Milli Gemi Siciline tescil edilmemiş ticari gemiler, b) 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun bayrak çekme hükümlerine bağlı olmaksızın; - Ticari amaçlı işletilmekte olup, gemi sicillerine kaydedilmemiş deniz araçları, - Ticari amaçla işletilen iç su araçları, - Özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçları, zorunlu olarak kaydedileceği, (2) 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun bayrak çekmeye ilişkin hükümlerine bağlı olmaksızın yabancı uyruklu gerçek kişilere ait özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçları talep olması ve İdare adına kaydı yapacak başkanlık tarafından uygun bulunması halinde kayıt edileceği, şeklinde olup, bahsekonu Yönetmeliğin diğer değişiklik Maddeleri Ek’lerde ve Odamızın Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org) Duyurular Bölümünde yer almaktadır. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek: Yönetmelik Değişikliği (4 Sayfa) Dağıtım: Gereği: Bilgi; -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Deniz Turizmi Çalışma Grubu - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri - Meclis Üyeleri - İMEAK DTO 01,02,15, 34,42,43,49 ve - Meslek Komiteleri Başkanları 50 No’lu Meslek Komitesi Üyeleri