• Anasayfa
  • |
  • Balast Suyu Sözleşmesi Hk.

Balast Suyu Sözleşmesi Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Gemi Balast Suyu ve Sedimanların Kontrolü ve Yönetimi Hakkındaki Uluslararası Sözleşmesi’ndeki Değişiklikler

Gemi Balast Suyu ve Sedimanların Kontrolü ve Yönetimi Hakkındaki Uluslararası Sözleşme’deki değişiklikler 13 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Gemiler dengede kalabilmek için tanklarına balast suyu olarak bilinen deniz suyunu almakta olup, bu denge suyu mikroskobik veya larval formlar dahil olmak üzere birçok sucul tür içermekte ve Balast Suyu Yönetimi’nin (The International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments-the BWM Convention)  sağlanamadığı durumlarda farklı deniz alanlarına bırakılması halinde istilacı ve zararlı olabilmektedir.

BWM Sözleşmesi 2017 yılında yürürlüğe girmiş olup sözleşme değişiklikleri, gemilerin D-2 standardına uyacak şekilde balast suyunu yönetmelerini sağlamak için bir uygulama programı düzenlemekte ve canlı organizmaların yeni deniz alanlarına bırakılmasını önlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu değişiklikler, D-2 standardını sağlamak için kullanılan BWM sistemlerinin değerlendirilme ve onaylanma gerekliliklerini içeren Balast Suyu Yönetim Sistemlerinin Onay Kodunu (Code for Approval of Ballast Water Management Systems) zorunlu kılmıştır.

BWM Sözleşmesi’nde yapılan değişiklikler Nisan 2018 tarihinde kabul edilmiş, uygulama takvimi, Sözleşme'de belirtilen D-2 standardına uygunluğun, 8 Eylül 2024 tarihine kadar gemi özelinde zaman içinde aşamalı olarak gerçekleşeceği ve giderek daha fazla geminin D-2 standardında olacağı düşünülmektedir.

Sektörde, balast suyunu arıtmak için kimyasal (aktif madde) ve ultraviyole ışık gibi fiziksel yöntemler kullanan birçok onaylanmış sistem bulunmaktadır. Kimyasal madde kullanan BWMS’ler ek bir onay sürecinden geçmekte olup onaylanan sistemlerin listesine http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/BallastWaterManagement/Documents/Table%20of%20BA%20FA%20TA%20updated%20January%202019.pdf  adresinden erişilmektedir.

13 Ekim 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan BWM Sözleşmesi’nde sörvey ve sertifikalandırma ile ilgili diğer konularda da değişiklikler yapılmıştır.  

BWM Sözleşmesi – D2 Standardı

D-2 Standardı gemilerin aşağıdaki kriterleri karşılayan balast suyunu tahliye edebileceğini belirtmektedir:

  • Metreküp başına minimum 50 mikrometreden büyük veya eşit 10 canlı organizma,
  • Mililitre başına minimum 10 ile 50 mikrometre arasında olan 10 canlı organizma,
  • 100 mililitre toksikojenik Vibrio cholerae için 1 koloni oluşturan birim (cfu),
  • Escherichia coli'nin 100 mililitresi için 250 cfu'dan az,
  • Bağırsak Enterokoklarının her 100 mililitresinde 100 cfu'dan az.

BWM Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi’nin uygulanması, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (Sustainable Development Goals-SDGs) bir kısmına (okyanusların sürdürülebilir kullanımı ile ilgili SDG 14. madde ve biyoçeşitlilikle ilgili hedefleri içeren SDG 15. madde) ulaşılmasına katkıda bulunmaktadır.

BWM Sözleşmesi Gereklilikleri

Sözleşmenin Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra, gemilerin muhtemel istilacı türlerin taşınmasını önlemeleri için balast suyunu yönetmeleri gerekmektedir. Tüm gemiler, gemiye özgü bir balast suyu yönetim planına sahip olmalı ve bir balast suyu kayıt defteri bulundurmalıdır. 13 Ekim 2019 tarihinden itibaren yürürlükte olan değişiklikler, D-1'den D‑2 standardına geçiş için uygulama programını resmileştirmiştir.

Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                  

İsmet SALİHOĞLU             

Genel Sekreter                

757_3792_3792_757.pdf