Balıkçı gemileri hk.

​                                                                                                                                                                                                                                   

         İlgi : T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul Liman Başkanlığı'nın

                  11.12.2015 tarihli 13016 sayılı yazısı

        İstanbul Liman Başkanlığı'nın ilgi yazısı ile; son zamanlarda gerek Doğu Akdeniz ve gerekse Karadeniz havzasında gelişen hadiseler göz önünde bulundurularak, Balıkçı gemilerimizin özellikle Gürcistan'ın sorunlu olan Abhazya Bölgesi başta olmak üzere Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin karasularını izinsiz ve yasadışı yollardan ihlal etmemeleri yönünde Balıkçı Kooperatif ve birliklerinin konu hakkında uyarılmaları istenilmektedir.

         Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                                        

                                                                                                                                                                                    Saygılarımızla,

                                                                                             

                                                                                                                                                                                   İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                                                                                   Genel Sekreter  V.

EKLER: İlgi yazı (1 sayfa)

  GEREĞİ:                                                                     DAĞITIM:

- İlgili Üyeler (Web Sayfasında)                                  - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                 -  İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- İMEAK DTO 01, 02 No.lu Meslek Komite Üyeleri

- SUR-KOOP

- İstanbul Balık Müstahsilleri Derneği

- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatif Birliği

- S.S. İstanbul Bölgesi Balıkçılık Kooperatif Birliği

 

 

844_4862_Sayi_4862_Sirku_844.pdf