• Anasayfa
  • |
  • Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Yuvarlak Ada ile Kayalık Adası’nın Kesin Korunacak Hassas Alan İlan Edilmesi

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Yuvarlak Ada ile Kayalık Adası’nın Kesin Korunacak Hassas Alan İlan Edilmesi

"Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yuvarlak Ada Mevkii Doğal Sit Alanı ile Kayalık Ada Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Kararlar" 30.12.2021 tarih ve 31705 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu kararlara ilişkin ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlar Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1322_3396_bal_kesir_ili_ayval_k_il_esi_yuvarlak_ada_ile_kayal_k_adas_n_n_kesin_korunacak_hassas_alan_ilan_edilmesi.pdf